Project Manager

Responsabilități

 • Să asigure implementarea proiectului in toate fazele acestuia;
 • Să asigure comunicarea cu persoanele interesate pe timpul derulării proiectului,
 • Să reprezinte compania in relația cu clienții și beneificiarii proiectelor, asigurând controlul calitații și al execuției;
 • Să asigure suport clienților pentru rezolvarea oricaror situații aparute pe parcursul execuției;
 • Să coordoneze echipele de lucru ale proiectului;
 • Să participe impreuna cu responsabilii tehnici la realizarea arhitecturii proiectelor și să se asigure ca soluțiile propuse sunt aprobate de beneficiarii proiectelor;
 • Să realizeze graficul de execuție al proiectului ținand cont de etapele de execuție și de resursele disponibile;
 • Să coordoneze activităţile de plasare a comenzilor
 • Să identifice posibile riscuri în proiect şi sa introduca măsurile adecvate de răspuns la acestea;
 • Să definească responsabilităţile persoanelor desemnate în echipa de proiect;
 • Pe parcursul derulării proiectului să prezinte rapoarte de stare ale proiectului,
 • Să constituie dosarul proiectului – inclusiv electronic - care conţine toate documentele generate în cadrul proiectului.

Cerințe Minime

 • Studii superioare preferabil in domeniul economic/ informatica / telecomunicații
 • Experiența dovedită de management de proiect in proiecte ITS sau Smart Cities de minim 3 ani
 • Cunostințe de limba engleză nivel mediu/avansat
 • Cunostințe solide de MS Office (Word, Excel, Power Point, MS Project)
 • Disponibilitate pentru deplăsări naționale, in funcție de locația proiectului
 • Permis de conducere categoria B
 • Abilitați excelente de organizare, prioritizare, coordonare a activităților și relaționare cu echipele și clienții 

Print