Careers

Vacancy

We are looking for the next generation of innovators, who are driven to create.

Project Manager

Responsabilități

 • Să asigure implementarea proiectului in toate fazele acestuia;
 • Să asigure comunicarea cu persoanele interesate pe timpul derulării proiectului,
 • Să reprezinte compania in relația cu clienții și beneificiarii proiectelor, asigurând controlul calitații și al execuției;
 • Să asigure suport clienților pentru rezolvarea oricaror situații aparute pe parcursul execuției;
 • Să coordoneze echipele de lucru ale proiectului;
 • Să participe impreuna cu responsabilii tehnici la realizarea arhitecturii proiectelor și să se asigure ca soluțiile propuse sunt aprobate de beneficiarii proiectelor;
 • Să realizeze graficul de execuție al proiectului ținand cont de etapele de execuție și de resursele disponibile;
 • Să coordoneze activităţile de plasare a comenzilor
 • Să identifice posibile riscuri în proiect şi sa introduca măsurile adecvate de răspuns la acestea;
 • Să definească responsabilităţile persoanelor desemnate în echipa de proiect;
 • Pe parcursul derulării proiectului să prezinte rapoarte de stare ale proiectului,
 • Să constituie dosarul proiectului – inclusiv electronic - care conţine toate documentele generate în cadrul proiectului.

Developer C#

Responsabilități

 • Dezvoltă, testează, implementează și intreține aplicațiile software
 • Furnizează informații din bazele de date pentru diverse raportări
 • Se preocupa permanent de ridicarea nivelului de pregatire profesional si de imbunatațirea calității lucrarilor
 • Indeplinește cerințele clienților.

Tester aplicații software

Responsabilități

 • testarea aplicațiilor software din punct de vedere funcțional;
 • identificarea, raportarea și gestionarea defectelor;
 • oferire feedback pentru imbunatațirea aplicației;
 • recomandarea de soluții pentru problemele identificate;
 • probarea ușurinței de utilizare a aplicației (usability testing);
 • relaționarea cu echipele de dezvoltare, implementare si suport.

Marketing Manager

Responsabilități

 • Elaborarea planului strategic și planului anual de marketing;
 • Poziționarea și comunicarea mărcilor companiei;
 • Poziționarea de preț pe fiecare brănd;
 • Identificarea tendințelor locale și globale și dezvoltarea portofoliului cu noi categorii/ produse;
 • Selecția agențiilor de publicitate/media/pr/btl;
 • Cumpararea&planificare de media;
 • Managementul oamenilor din echipă.
Image

+48 22 102 18 73

office@center-ecm.com

Contact Us Any Time

ul. Nowogrodzka 42, lok. 40 /7
00-695, Warsaw,
Poland

How to Implement BPM
in your company

We look forward to seeing you!